AAARozmiar czcionki
Zmień kontrast

Opis

Instytut Zdrowia Wyższej Szkoły Gospodarki, Instytut Nauk Społecznych oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu zapraszają na III Konferencję popularno-naukowa Zdrowie Publiczne, która odbędzie się 19-20 stycznia 2023r. w Centrum Nowoczesności Młyny Wiedzy przy ulicy Władysława Łokietka 1-3 w Toruniu (w budynku MW2).

Tegoroczna edycja odbędzie pod tytułem Zdrowie psychiczne młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiele badań społecznych potwierdza, że wchodzenie w dorosłość rodzi wiele problemów wychowawczych, z którymi nie radzą sobie nie tylko rodzice czy opiekunowie prawni, ale również instytucje edukacyjne. Niestety problemy te często mają podłoże w zaburzeniach psychicznych. Oddziały psychiatryczne szpitali są przepełnione młodymi ludźmi. Są to niepokojące, a nawet alarmujące sygnały. Wychodząc im naprzeciw, podejmujemy ten ważki społecznie temat w planowanej Konferencji.

Zadaniem Konferencji jest wsparcie rozwoju młodzieży, w tym tworzenie warunków do rozwijania i wzmocnienia relacji, jak również sposobu rozwiązywania konfliktów, jakie powstają między rówieśnikami, w rodzinie, w szkole, itd.

Pierwszy dzień Konferencji dedykujemy nauczycielom, wykładowcom, studentom oraz personelowi medycznemu. W drugim dniu natomiast zorganizowane będą zajęcia warsztatowe, do których zapraszamy uczniów szkół toruńskich i bydgoskich.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!